Mijn naam is Roelie Reiling.

Geloven speelt een belangrijke rol in mijn leven. Dat kan ook haast niet anders, wanneer je predikante bent. Als predikant-geestelijk verzorger heb ik mogen leren geloven, hopen en liefhebben samen met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten (familie, zorgmedewerkers, vrijwilligers, mensen van geloofsgemeenschappen). Wat heeft me dat veel vragen en uitroeptekens gebracht?!?!

Juist door met hen een weg te zoeken in verhalen, rituelen, muziek en gemeenschapszin, leer je de hoogte, breedte en diepte van het christelijk geloof op bijzondere manier kennen. Soms ook de teleurstellingen als het op geloofspraktijken aankomt.

Daarom heb ik me voorgenomen om, voor zover mogelijk, iets te delen van de rijkdom in theorie en praktijk als het om het christelijke geloof en mensen met een verstandelijke beperking gaat. Want ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen geloven, ZONDER MEER.