Mijn naam is Roelie Reiling.

Geloven speelt een belangrijke rol in mijn leven. Dat kan ook haast niet anders, wanneer je predikante bent. Als predikant-geestelijk verzorger heb ik mogen leren geloven, hopen en liefhebben samen met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten (familie, zorgmedewerkers, vrijwilligers, mensen van geloofsgemeenschappen). Wat heeft me dat veel vragen en uitroeptekens gebracht?!?!

Juist door met hen een weg te zoeken in verhalen, rituelen, muziek en gemeenschapszin, leer je de hoogte, breedte en diepte van het christelijk geloof op bijzondere manier kennen. Soms ook de teleurstellingen als het op geloofspraktijken aankomt.

Daarom heb ik me voorgenomen om, voor zover mogelijk, iets te delen van de rijkdom in theorie en praktijk als het om het christelijke geloof en mensen met een verstandelijke beperking gaat. Want ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen geloven, ZONDER MEER.

 

afbeelding van liefde763

Omdat ik al vele jaren ervaar dat een geloofsgemeenschap goud in handen heeft om mensen met een verstandelijke beperking tot hun recht te laten komen, te laten stralen.

laatste avondmaal me mensen met down

dat u een "doorsnee" geloofsgemeenschap bent, die hecht aan traditie en openstaat voor nieuwe ontmoetingen,

Omdat u een gemeenschap bent, die het liefst kansen omarmt, maar ook aarzelingen kent bij "iets nieuws".

 

 

aan tafel buiten

Mag ik met u meedenken? U zult verrast worden, want u hebt waarschijnlijk al heel veel in huis. Mag ik uw goud helpen opdelven?

naamkaartjes liturgieen

Onbeperktgeloven

Samen met een collega maakten we een website: onbeperktgeloven. Omdat we merkten dat er maar weinig te vinden is op het internet als het om geloven en mensen met een verstandelijke beperking gaat. Je kunt die website zien als een encyclopedie, waarop we allerlei relevante informatie hebben verzameld. Neem gerust eens een kijkje daar: www.onbeperktgeloven.nl.. Op de website waar je nu bent, bieden we ons aan voor een lezing, een vraaggesprek, een adviesgesprek, een viering. Het hoeft u niets te kosten, behalve tijd en aandacht.