Wat levert een adviesgesprek op?

dat mensen met een verstandelijke beperking meer ruimte ervaren in geloofsgemeenschappen om “erbij te horen” en mee te doen. Dat ouders, verwanten en naasten minder verlegen zijn met de vragen rond geloof en handicap…