Snoezelen

Het woord snoezelen is een samentrekking van snuffelen en doezelen. Roelie, gepensioneerd geestelijk verzorger, werkte op de plek waar de wieg stond voor het snoezelen zoals we dat nu wereldwijd kennen.

Ik werkte op een plek waar mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking samen leefden, woonden en werkten. Daar wilden de grondleggers van het snoezelen het welzijn van die mensen verbeteren. Hoe? Door mensen te prikkelen met zintuiglijke materialen en middelen, hen erop uit te laten trekken en hen iets te laten verkennen (snuffelen). Maar ook dat hen, geprikkeld door weer andere zintuiglijke materialen en middelen, tot rust te laten komen (doezelen). Dat is kortweg het doel van snoezelen.

Middelen

Ik vroeg me als geestelijk verzorger af wat de verbanden zouden kunnen zijn tussen snoezelen en

geestelijk welzijn en ik begon het geestelijk leven te beschrijven in snoezeltermen. Ik was zelf verrast door wat ik vond. Tijdens vieringen met bewoners, medewerkers en verwanten zochten we namelijk naar rust. We hoopten dat de bewoners veiligheid, liefde en houvast zouden ervaren. Geborgenheid bij een geloofsgemeenschap. Daartoe zetten we onze ‘middelen’ in: stilte, verhalen, muziek en herkenbare rituelen. Wat mocht ik vaak een weldadige en onzegbare rust zien ontstaan in lichaamshouding en ogen!

Tegelijk zochten we naar uitdagingen, avontuur en spanning. We zongen luidruchtig omdat we blij waren, we proefden brood en druivensap, we luisterden naar klassieke muziek die we nog nooit gehoord hadden, maar waar we helemaal enthousiast van werden. Onze middelen waren de

gemeenschap, liederen, orgelspel, drums en de maaltijd. En we zagen enthousiasme, lef, plezier en

opwinding ontstaan.

Balans
Ik herken het snoezelen nu ook in mijn eigen leven. Soms zoek ik de rust op, omdat ik die nodig heb. Soms het avontuur, omdat ik nieuwe ervaringen wil proeven, zien, horen en voelen. De ene keer wil ik doezelen, dan weer snuffelen. Hoe mooi is het als je daar een zekere balans in kunt vinden! Wat is daarnaast fijn als mensen ook elkaar rust en avontuur geven en het voor elkaar mogelijk maken dat die ervaringen er zijn.

Ik ben nog altijd blij dat ik naast de wieg heb gestaan van het snoezelen. Ik doe het nog elke dag!