Onbeperkt geloven

hij/zij mag de lucht in…

Om bij u, bij jou te landen.

Deze website wil graag een brug zijn.

Een brug tussen mensen met een verstandelijke beperking en het christelijk geloof.

Als predikant-geestelijk verzorger heb ik zoveel geleerd juist van hen als het om geloven en om gemeenschappen, als het om muziek en rituelen, als het om talenten en zielenroerselen gaat. Dit wil ik niet alleen voor mezelf houden. Maar graag delen. En natuurlijk ook: steeds opnieuw leren, waarom theorie en praktijk zo vaak schuren: we belijden dat iedereen erbij hoort, bij de liefde van God, maar, horen mensen met een verstandelijke beperking er echt bij?

Waaraan merken en zien we dat?

Mag ik met u meedenken?

Ik doe het graag.