Het inzicht …

‘Het gaat bij hen om beleven en minder om begrijpen’

Welke lessen leert een dominee, kerkelijk werker of ambtsdrager zélf? En verandert dit het werk in de kerk? Als geestelijk verzorger voor mensen met een verstandelijke beperking leerde predikant Roelie Reiling (67), inmiddels met emeritaat, hoe belangrijk het is dat kerken hun gaven en talenten op waarde schatten.

“Na mijn studie theologie werkte ik twaalfenhalf jaar als predikant in de psychiatrie, tot de functie van geestelijk verzorger op De Hartenberg bij Otterlo op mijn pad kwam. Mijn familie telt meerdere mensen met een verstandelijke beperking. Het was voor mij al heel gewoon dat zij op hun eigen manier met geloof bezig zijn. Waar wij vaak woorden gebruiken, staan bij hen alle zintuigen wagenwijd open.”

“Loyaliteit en trouw zijn belangrijk voor de bewoners, daarom is het goed om lang op zo’n plek te werken. In geloofsgesprekken komen alle levensvragen langs, van ‘mag ik er ook bij horen?’ tot ‘ben ik ook geschapen naar Gods beeld?’” 

“Omdat het deze mensen dikwijls ontbreekt aan woorden om voor zichzelf op te komen, zijn ze in kerken behoorlijk onzichtbaar. Maar de taal van muziek kennen ze als geen ander. Organisten beleefden gouden uurtjes tijdens muziekavonden, als bewoners meezongen en -bewogen. Hun ogen en lichaamstaal spraken boekdelen. Het gaat bij hen om ‘beleven’ en minder om ‘begrijpen’. Ze leven vooral in het heden. Als ik bijbelverhalen vertelde, moesten ze ervaren dat de liefde van God aanwezig was. Daarvoor gebruikte ik de Naardense Bijbel met zijn directe geloofstaal.”

“Met hen in ons midden hebben we als kerk goud in handen. Zij hebben ándere gaven en talenten. Ze houden van rituelen, een taak doen, van betekenis zijn: dingen die echt bij de kerk horen. Ik gun hun veel meer zichtbaarheid. Dat ik hun ambassadeur ben, is voor mij een eretitel!”

Tekst: Tineke van der Stok | Foto: Carla Manten

Meer weten? Op onbeperktgeloven.nl beantwoordt Roelie allerlei vragen over mensen met een verstandelijke beperking en hun geloof. Als vrijwilliger is ze beschikbaar via roeliereiling.nl en sien.nl.